Oferta

Systemy alarmu pożarowego

Systemy Alarmu Pożarowego SAP to systemy wczesnego wykrywania i sygnalizacji pożaru. Zainstalowane w obiekcie czujki wykrywają automatycznie pożar po jego oznakach np. wzrost temperatury, obecność dymu czy płomienia. Centrala pożarowa rozpoczyna akcję alarmową informując o zagrożeniu personel i wszystkich ludzi przebywających w obiekcie oraz Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej. Współczesne systemy pożarowe sterując innymi systemami, znacząco przyczyniają się do naszego bezpieczeństwa szczególnie w obiektach użyteczności publicznej. W sytuacji zagrożenia pożarowego SAP:

  • uruchamia Dźwiękowy System Ostrzegawczy nadający komunikaty ewakuacyjne,
  • włącza systemy oddymiania wyłączając jednocześnie inne systemy wentylacji czy klimatyzacji,
  • zamyka drzwi, bramy i kurtyny oddzieleń pożarowych zapobiegając rozprzestrzenianiu się ognia.

Wymóg zainstalowania i sposobu działania Systemów Alarmu Pożarowego regulują krajowe przepisy bezpieczeństwa pożarowego.

Nasi Partnerzy