Oferta

Systemy alarmu pożarowego

Systemy sygnalizacji pożarowej są jednym z ważniejszych systemów instalowanych w budynkach. Ich zadaniem jest przede wszystkim ochrona mienia, życia i środowiska naturalnego przed ich uszkodzeniem w wyniku pożaru. Są to systemy wczesnego wykrywania i sygnalizacji pożaru. Ich rolą jest jak najszybciej powiadomić odpowiednie służby o zaistniałym zagrożeniu. W budynkach, w których zlokalizowane są centrale pożarowe, jest możliwość podjęcia szybszego działania na wypadek wystąpienia niszczycielskiego żywiołu, a tym samym minimalizowanie strat i jego skutków.

Zainstalowane w obiekcie czujki wykrywają automatycznie pożar po jego oznakach np. wzrost temperatury, obecność dymu czy płomienia. Centrala pożarowa rozpoczyna akcję alarmową informując o zagrożeniu personel i wszystkich ludzi przebywających w obiekcie oraz Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej. Współczesne systemy pożarowe sterując innymi systemami, znacząco przyczyniają się do naszego bezpieczeństwa szczególnie w obiektach użyteczności publicznej. W sytuacji zagrożenia pożarowego SAP:

  • uruchamia Dźwiękowy System Ostrzegawczy nadający komunikaty ewakuacyjne,
  • włącza systemy oddymiania wyłączając jednocześnie inne systemy wentylacji czy klimatyzacji,
  • zamyka drzwi, bramy i kurtyny oddzieleń pożarowych zapobiegając rozprzestrzenianiu się ognia.

 

Wymóg zainstalowania i sposobu działania Systemów Alarmu Pożarowego regulują krajowe przepisy bezpieczeństwa pożarowego.

 

Sygnalizacja pożarowa w naszej ofercie

 

Nasza firma oferuje Państwu produkty firmy Esser by Honeywell, Detectomat oraz ZETTLER.

Dzięki perfekcjonizmowi oraz niezawodności technologicznej nasze urządzenia sprawdzają się w każdego rodzaju obiektach. Systemy sygnalizacji pożaru Esser zdobywają coraz większą popularność w branży elektronicznych systemów zabezpieczeń i wykorzystywane są w różnych branżach oraz obiektach przemysłowych tam, gdzie istnieje możliwość zagrożenia pożarem.

Marka Esser by Honeywell charakteryzuje się przemyślanymi rozwiązaniami technicznymi oraz łatwością w montażu i programowaniu.

Nasi Partnerzy