Oferta

Systemy alarmowe

System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) powinien skutecznie i jak najszybciej wykryć osobę niepożądaną w chronionym obiekcie oraz przekazać tę informację w celu podjęcia odpowiednich działań. W systemach alarmowych najczęściej stosuje się zaawansowane technologicznie detektory ruchu. Wśród nich można wymienić pasywne czujki podczerwieni, czujki ultradźwiękowe i czujki mikrofalowe. Ponadto stosuje się czujki magnetyczne, czujki stłuczeniowe szkła oraz czujki reagujące na różnego rodzaju drgania i wibracje.

Głównym elementem każdego systemu alarmowego jest centrala alarmowa. Ma ona za zadanie sterowanie pracą systemu alarmowego sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem chronionego obiektu. Należy dodać, że nadzór ten często nie ogranicza się jedynie do ochrony przeciwwłamaniowej i sygnalizacji napadu. Może on również dotyczyć kontroli prawidłowego funkcjonowania obiektu i sterowania różnymi elementami wykonawczymi. Centrala alarmowa może kontrolować dostęp do poszczególnych pomieszczeń z drzwiami wyposażonymi w elektrozaczepy czy rygle elektromagnetyczne. Możliwa jest również symulacja obecności użytkowników oraz różne czynności automatycznego sterowania dzięki wykorzystaniu programowalnego terminarza.

Nasi Partnerzy