Promocje

Puszka instalacyjna PIP-3AN

producent/importer: W2

Cena: 60,00 zł/brutto

 

Puszki PIP-3AN przeznaczone są do podłączania sygnalizatorów SO-Pd11, SO-Pd12, SAOZ-Pk2, SA-K5N, SA-K7N, SG-Pgw2 oraz sygnalizatorów innych typów, jak i głośników systemów rozgłaszania przewodowego (DSO), klap dymnych itd. Zadaniem puszki jest zapewnienie ciągłości linii sygnałowej po spaleniu się sygnalizatora i niedopuszczenie do wyeliminowania z działania sygnalizatorów znajdujących się poza strefą pożaru.

Główne zalety puszki PIP-3AN stanowią:

  • KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH oraz KRAJOWA OCENA TECHNICZNA CNBOP-PIB
  • możliwość zastosowania przewodów o większym przekroju
  • nowe typoszeregi
  • nowa konstrukcja
  • ułatwiony montaż.
Parametry techniczne
Napięcie zasilania max. 400 V AC
Zakres prądowy 0,75 A / rozgałęźna max. 16 A
Średnica kabla instalacyjnego 19 mm
Przekrój przewodu max. 4 mm2
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę IP20
Wymiary 121×28 mm
Wymiary z przepustami 137x124x28 mm
Waga ~350 g – PIP-3AN/0,75A
Współpracujący sygnalizator SO-Pd11, SO-Pd12, SAOZ-Pk2, SA-K5N, SA-K7N, SG-Pgw2

 

Nasi Partnerzy