Oferta

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze

  • Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze

    Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze DSO jest jednym z elementów zapewniających bezpieczeństwo w nowoczesnych budynkach. System ten służy do przekazywania informacji o zagrożeniu pożarowym oraz sprawnego sterowania ewakuacją osób przebywających w niebezpiecznym obszarze budynku. Działanie systemu polega na emitowaniu komunikatów głosowych podczas zagrożenia pożarowego lub w innych sytuacjach, gdy konieczna jest ewakuacja. Dźwiękowy System Ostrzegawczy nadający komunikaty ewakuacyjne uruchamiany jest automatycznie w chwili wykrycia pożaru przez System Alarmu Pożarowego. System ten może być wykorzystywany także do nadawania komunikatów głosowych, reklamowych lub służyć do odtwarzania muzyki na obiektach o znacznej powierzchni.  Wymóg zainstalowania i sposobu działania Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych regulują krajowe przepisy bezpieczeństwa pożarowego.

Dźwiękowy System ostrzegawczy DSO składa się z:

  • Centrala i moduły funkcjonalne
  • Moduł zasilania
  • Wzmacniacze
  • Akumulatory
  • Mikrofon, panel obsługi
  • Głośniki DSO
Nasi Partnerzy