Oferta

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze

DSO jest jednym z elementów zapewniających bezpieczeństwo w nowoczesnych budynkach. System ten służy do przekazywania informacji o zagrożeniu pożarowym oraz sprawnego sterowania ewakuacją osób przebywających w niebezpiecznym obszarze budynku. Działanie systemu polega na emitowaniu komunikatów głosowych podczas zagrożenia pożarowego lub w innych sytuacjach, gdy konieczna jest ewakuacja. Dźwiękowy System Ostrzegawczy nadający komunikaty ewakuacyjne uruchamiany jest automatycznie w chwili wykrycia pożaru przez System Alarmu Pożarowego. System ten obejmuje swoim zakresem cały obiekt, czyli wszystkie pomieszczenia, w których przewiduje się przebywanie osób. Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze mogą być wykorzystywane do wykonywania funkcji niezwiązanych z ostrzeganiem o niebezpieczeństwie. W stanie normalnym centrale DSO umożliwiają realizację fakultatywnych funkcji nagłośnienia obiektu, jak nadawanie tła muzycznego, czy rozgłaszanie komunikatów informacyjnych za pośrednictwem np. mikrofonu strefowego lub innych podłączonych do systemu zewnętrznych źródeł dźwięku.Wymóg zainstalowania i sposobu działania Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych regulują krajowe przepisy bezpieczeństwa pożarowego.

Dźwiękowy System ostrzegawczy DSO składa się z:

  • Centrala i moduły funkcjonalne
  • Moduł zasilania
  • Wzmacniacze
  • Akumulatory
  • Mikrofon, panel obsługi
  • Głośniki DSO

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze DSO w naszej ofercie

W naszej ofercie znajduje się wyłącznie najlepszej jakości sprzęt z aktualnymi certyfikatami i atestami marek takich jak TOA. 

Szeroka gama urządzeń TOA znajduje swoje zastosowanie we wszelkiego rodzaju aplikacjach elektroakustycznych, nagłośnieniowych i bezpieczeństwa, tworząc dynamiczne, wyraźne i przyjemne dla ucha przestrzenie dźwięku. Dostarcza najwyższej klasy rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, informacji i komunikacji. 

Nasi Partnerzy